Literaire Prijzen

Durk van der Ploeg 1930 -
Gewonnen prijzen:
1997 : Essaywedstrijd Provinsje Fryslân
Bekroond werk:Fryske literatuer yn swier waar
Details
1987 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Kâlde dagen
Details
1986 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Foarfloed
Details
1984 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Dowen
Details
1977 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:De dea komt ús oer 't mad
Details
1977 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Mei frede litte
Details
1976 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:De soan
Details
1976 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Ald
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Foto
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Jouns
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:De buorren by nacht
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:In dierber bern
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Doe't ik njoggen wie
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Utfanhûs
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:In plak om te stjerren
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Wy helje de ein wol
Details
1967 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:It ôfskie
Details
1965 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:It paradys
Details
1962 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Prolooch fan de iensumheit
Details
1960 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Profeet
Details
1958 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Ut is hûs fan de sliep
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Apel en hout
Details
Jurylidmaatschappen
2002 : Fedde Schurer-prijs 2002 Sa'n tûzen blauwe skriften (biografie over Reinder Brolsma)
Prijswinnaar: Doeke Sijens
Bekroond werk:Sa'n tûzen blauwe skriften (biografie over Reinder Brolsma)
Details
1996 : Romanpriisfraach KFFB 1996
Prijswinnaar:
Bekroond werk:
Details
1995 : Romanpriisfraach KFFB 1995 In earsten dragonder
Prijswinnaar: Jacobus Knol
Bekroond werk:In earsten dragonder
Details
1993 : Romanpriisfraach KFFB 1993
Prijswinnaar:
Bekroond werk:
Details
1992 : Romanpriisfraach KFFB 1992
Prijswinnaar:
Bekroond werk:
Details
1983 : Gysbert Japickx-priis 1983 De bijekening
Prijswinnaar: Sjoerd van der Schaaf
Bekroond werk:De bijekening
Details
1981 : Rely Jorritsma-priisfraach 1981 De brêge
Prijswinnaar: Magda van Ommen
Bekroond werk:De brêge
Details
1981 : Rely Jorritsma-priisfraach 1981 Una giornata particolare
Prijswinnaar: S.T. Palstra
Bekroond werk:Una giornata particolare
Details
1981 : Rely Jorritsma-priisfraach 1981 De baanfeger
Prijswinnaar: Thys Kuiper
Bekroond werk:De baanfeger
Details
1981 : Rely Jorritsma-priisfraach 1981 Tegearre foar de lêste bus
Prijswinnaar: D. Stienstra-Venema
Bekroond werk:Tegearre foar de lêste bus
Details
1981 : Rely Jorritsma-priisfraach 1981 Skylge
Prijswinnaar: Herman Heida
Bekroond werk:Skylge
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980
Prijswinnaar:
Bekroond werk:
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 Wikseljend jiertij
Prijswinnaar: H.E. de Jong
Bekroond werk:Wikseljend jiertij
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 Triotel
Prijswinnaar: Sibbele Krikke
Bekroond werk:Triotel
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 Sprei
Prijswinnaar: T. Slim-Riemersma
Bekroond werk:Sprei
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 Blauwe saffieren
Prijswinnaar: Jelle van der Ploeg
Bekroond werk:Blauwe saffieren
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 It bliuwt pielen
Prijswinnaar: Willem Verf
Bekroond werk:It bliuwt pielen
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 Lêste simmer
Prijswinnaar: Pier Boorsma
Bekroond werk:Lêste simmer
Details
1978 : Rely Jorritsma-priisfraach 1978 Bitizing
Prijswinnaar: Thys Kuiper
Bekroond werk:Bitizing
Details
1978 : Rely Jorritsma-priisfraach 1978 Doarren geane iepen
Prijswinnaar: P.P. Miedema
Bekroond werk:Doarren geane iepen
Details
1978 : Rely Jorritsma-priisfraach 1978 Kleiliet
Prijswinnaar: B.T. Dijkstra-de Jong
Bekroond werk:Kleiliet
Details
1971 : Provinsiale toanielpriis 1971 Kinne jo my sizz faeks
Prijswinnaar: Oene Spoelstra
Bekroond werk:Kinne jo my sizz faeks
Details
1971 : Provinsiale toanielpriis 1971 Sjoch
Prijswinnaar: Berber van der Geest
Bekroond werk:Sjoch
Details
1971 : Provinsiale toanielpriis 1971 Fan hwa is dat bern?
Prijswinnaar: J. Reinalda
Bekroond werk:Fan hwa is dat bern?
Details
1971 : Provinsiale toanielpriis 1971 Smoarch wetter
Prijswinnaar: E. Posthuma
Bekroond werk:Smoarch wetter
Details
1971 : Provinsiale toanielpriis 1971 Kûgels foar Vietnam
Prijswinnaar: F.G. Bergsma
Bekroond werk:Kûgels foar Vietnam
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.