Literaire Prijzen

Douwe A. Tamminga 1909 - 2002
Gewonnen prijzen:
1990 : Dr. Obe Postma-priis
Bekroond werk:zijn vertaling in het Nederlands van de gedichten van Gysbert Japicx
Details
1986 : Piter Jelles-priis
Bekroond werk:De Boumaster fan de Aldehou
Details
1957 : Gysbert Japickx-priis
Bekroond werk:Balladen
Details
Jurylidmaatschappen
1970 : Provinsiale toanielpriis 1970 Geskaei om de kaei
Prijswinnaar: Jan de Vries
Bekroond werk:Geskaei om de kaei
Details
1969 : Provinsiale toanielpriis 1969 Broeha
Prijswinnaar: J. Koopmans-Ratsma
Bekroond werk:Broeha
Details
1969 : Provinsiale toanielpriis 1969 Fûgels
Prijswinnaar: Oene Spoelstra
Bekroond werk:Fûgels
Details
1969 : Provinsiale toanielpriis 1969 Dalek
Prijswinnaar: Leo O.M. Popma
Bekroond werk:Dalek
Details
1959 : Gysbert Japickx-priis 1959 Eachweiding
Prijswinnaar: E.B. Folkertsma
Bekroond werk:Eachweiding
Details
1953 : Gysbert Japickx-priis 1953 De gouden ridder
Prijswinnaar: Rixt
Bekroond werk:De gouden ridder
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.