Literaire Prijzen

Tineke Steenmeijer-Wielenga 1946 -
Gewonnen prijzen:
2002 : Piter Jelles-priis
Bekroond werk:haar grote verdiensten voor het literaire leven in Friesland als conservator van het FLMD, als schrijfster van artikelen en als ambassadrice van de Friese literatuur. Aanleiding voor de voordracht was haar boek De oare helte
Details
Jurylidmaatschappen
1999 : De Oolde Pook-Pries 1999 Wi'j heuren ze in oonze eigen tael proaten (Haandelingen 2:11)
Prijswinnaar: Jan Koops
Bekroond werk:Wi'j heuren ze in oonze eigen tael proaten (Haandelingen 2:11)
Details
1997 : Piter Jelles-priis 1997 gehele oeuvre
Prijswinnaar: Kees 't Hart
Bekroond werk:gehele oeuvre
Details
1992 : Gysbert Japickx-priis 1992 gehele oeuvre, met name voor De Wuttelhaven del
Prijswinnaar: Steven de Jong
Bekroond werk:gehele oeuvre, met name voor De Wuttelhaven del
Details
1990 : Piter Jelles-priis 1990 de wijze waarop hij Friese gedichten toegankelijk heeft gemaakt in de wereldtaal Engels
Prijswinnaar: Rod C. Jellema
Bekroond werk:de wijze waarop hij Friese gedichten toegankelijk heeft gemaakt in de wereldtaal Engels
Details
1988 : Piter Jelles-priis 1988 gehele oeuvre dat zowel Fries- als Nederlandstalig werk omvat
Prijswinnaar: Pieter Terpstra
Bekroond werk:gehele oeuvre dat zowel Fries- als Nederlandstalig werk omvat
Details
1986 : H.J. Bergveld-pries 1986 zijn vertaling in het Stellingwerfs van het kinderboek Dikke Doezerd van Dolf Verroen
Prijswinnaar: Pieter Jonker
Bekroond werk:zijn vertaling in het Stellingwerfs van het kinderboek Dikke Doezerd van Dolf Verroen
Details
1984 : H.J. Bergveld-pries 1984 ´Naachs goelen de honnen´
Prijswinnaar: Johan Veenstra
Bekroond werk:´Naachs goelen de honnen´
Details
1982 : H.J. Bergveld-pries 1982 Haarm, Harm en Maatien, Jouk
Prijswinnaar: Hendrik Vondeling
Bekroond werk:Haarm, Harm en Maatien, Jouk
Details
1981 : Gysbert Japickx-priis 1981 Kunst en Fleanwurk
Prijswinnaar: R.R.R. van der Leest
Bekroond werk:Kunst en Fleanwurk
Details
1980 : Piter Jelles-priis 1980 artikelen en boeken over onder scheidene facetten van het joodse leven in het algemeen en van de joodse gemeenschap te Leeuwarden in het bijzonder
Prijswinnaar: Hartog Beem
Bekroond werk:artikelen en boeken over onder scheidene facetten van het joodse leven in het algemeen en van de joodse gemeenschap te Leeuwarden in het bijzonder
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980
Prijswinnaar:
Bekroond werk:
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 Wikseljend jiertij
Prijswinnaar: H.E. de Jong
Bekroond werk:Wikseljend jiertij
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 Triotel
Prijswinnaar: Sibbele Krikke
Bekroond werk:Triotel
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 Sprei
Prijswinnaar: T. Slim-Riemersma
Bekroond werk:Sprei
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 Blauwe saffieren
Prijswinnaar: Jelle van der Ploeg
Bekroond werk:Blauwe saffieren
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 It bliuwt pielen
Prijswinnaar: Willem Verf
Bekroond werk:It bliuwt pielen
Details
1980 : Rely Jorritsma-priisfraach 1980 Lêste simmer
Prijswinnaar: Pier Boorsma
Bekroond werk:Lêste simmer
Details
1978 : Rely Jorritsma-priisfraach 1978 Kleiliet
Prijswinnaar: B.T. Dijkstra-de Jong
Bekroond werk:Kleiliet
Details
1978 : Rely Jorritsma-priisfraach 1978 Doarren geane iepen
Prijswinnaar: P.P. Miedema
Bekroond werk:Doarren geane iepen
Details
1978 : Rely Jorritsma-priisfraach 1978 Bitizing
Prijswinnaar: Thys Kuiper
Bekroond werk:Bitizing
Details
1977 : Rely Jorritsma-priisfraach 1977 Mei frede litte
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Mei frede litte
Details
1977 : Rely Jorritsma-priisfraach 1977 De dea komt ús oer 't mad
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:De dea komt ús oer 't mad
Details
1977 : Rely Jorritsma-priisfraach 1977 Folle lok en seine
Prijswinnaar: Akky Kuiper-van der Veer
Bekroond werk:Folle lok en seine
Details
1973 : Gysbert Japickx-priis 1973 De âlde en de leave hear, Als lead om âlt izer, Op libben en dea, Mosken en goaden
Prijswinnaar: Daniël Daen
Bekroond werk:De âlde en de leave hear, Als lead om âlt izer, Op libben en dea, Mosken en goaden
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.