Literaire Prijzen

Gerben Brouwer 1902 - 1982
Gewonnen prijzen:
1984 : Dr. Obe Postma-priis
Bekroond werk:zijn vertalingen in de bundel 'Ljochte nachten'
Details
1964 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Fantoom
Details
1960 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Pakhúsfeint
Details
Jurylidmaatschappen
1961 : Gysbert Japickx-priis 1961 gehele poëtische oeuvre
Prijswinnaar: Marten Sikkema
Bekroond werk:gehele poëtische oeuvre
Details
1959 : Rely Jorritsma-priisfraach 1959 Ien misstap
Prijswinnaar: Paulus Akkerman
Bekroond werk:Ien misstap
Details
1959 : Rely Jorritsma-priisfraach 1959 De leffert geane de kleuren op en del
Prijswinnaar: G.J. Jonkman
Bekroond werk:De leffert geane de kleuren op en del
Details
1959 : Rely Jorritsma-priisfraach 1959 Stêd
Prijswinnaar: G. Mulder
Bekroond werk:Stêd
Details
1958 : Rely Jorritsma-priisfraach 1958 Nachttrein nei Chicago
Prijswinnaar: Tiny Mulder
Bekroond werk:Nachttrein nei Chicago
Details
1958 : Rely Jorritsma-priisfraach 1958 Diminsje
Prijswinnaar: Tsjits Peanstra
Bekroond werk:Diminsje
Details
1958 : Rely Jorritsma-priisfraach 1958 Ut is hûs fan de sliep
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Ut is hûs fan de sliep
Details
1958 : Rely Jorritsma-priisfraach 1958 Hjerst
Prijswinnaar: Jo Smit
Bekroond werk:Hjerst
Details
1958 : Rely Jorritsma-priisfraach 1958 Hûndert kilo plastic
Prijswinnaar: Paulus Akkerman
Bekroond werk:Hûndert kilo plastic
Details
1958 : Rely Jorritsma-priisfraach 1958 Goadejefte
Prijswinnaar: Anne Jousma
Bekroond werk:Goadejefte
Details
1958 : Rely Jorritsma-priisfraach 1958 Frou foar freeds
Prijswinnaar: G. Mulder
Bekroond werk:Frou foar freeds
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 Tristan yn it deadelân
Prijswinnaar: Ype Poortinga
Bekroond werk:Tristan yn it deadelân
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 De grêven sille iepene wurde
Prijswinnaar: G. Mulder
Bekroond werk:De grêven sille iepene wurde
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 De fuotleasten
Prijswinnaar: Hein Faber
Bekroond werk:De fuotleasten
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 De stien
Prijswinnaar: Pieter Terpstra
Bekroond werk:De stien
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 Fiif fersen in memoriam
Prijswinnaar: Tsjits Peanstra
Bekroond werk:Fiif fersen in memoriam
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 Apel en hout
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Apel en hout
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 Ein
Prijswinnaar: Jo Smit
Bekroond werk:Ein
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.