Literaire Prijzen

Pieter Terpstra 1919 - 2006
Gewonnen prijzen:
1998 : Romanpriisfraach KFFB
Bekroond werk:In flechteling
Details
1988 : Piter Jelles-priis
Bekroond werk:gehele oeuvre dat zowel Fries- als Nederlandstalig werk omvat
Details
1960 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:It forhael
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:De stien
Details
1955 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Beatrix
Details
Jurylidmaatschappen
1994 : Essaykriich Skriuwersboun 1994 It park Fryslân
Prijswinnaar: Itty Sluis-Nijdam
Bekroond werk: It park Fryslân
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.