Literaire Prijzen

Jo Smit 1916 - 1991
Gewonnen prijzen:
1963 : Gysbert Japickx-priis
Bekroond werk:Bisten en boarges
Details
1958 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Hjerst
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach
Bekroond werk:Ein
Details
Jurylidmaatschappen
1998 : Paul Harland Aanmoedigingsprijs 1998 'De hoeder van het water'
Prijswinnaar: Richard Meijer
Bekroond werk:'De hoeder van het water'
Details
1984 : Dr. Obe Postma-priis 1984 zijn vertalingen in de bundel 'Ljochte nachten'
Prijswinnaar: Gerben Brouwer
Bekroond werk:zijn vertalingen in de bundel 'Ljochte nachten'
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 It offerlaem
Prijswinnaar: Paulus Akkerman
Bekroond werk:It offerlaem
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Ik en ús heit
Prijswinnaar: Joop Boomsma
Bekroond werk:Ik en ús heit
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Headfilm
Prijswinnaar: Meindert Bijlsma
Bekroond werk:Headfilm
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Leaf dinkje
Prijswinnaar: Tiny Mulder
Bekroond werk:Leaf dinkje
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Dekkleden
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:Dekkleden
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 High priest & first monk
Prijswinnaar: Sikke Doelen
Bekroond werk:High priest & first monk
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Forfal
Prijswinnaar: Tsjêbbe Hettinga
Bekroond werk:Forfal
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Neat
Prijswinnaar: Hannah Ludwig
Bekroond werk:Neat
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 No chance
Prijswinnaar: T. Piebenga-Bethlehem
Bekroond werk:No chance
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Doe't ik njoggen wie
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Doe't ik njoggen wie
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach 1969 Yn it net fortiisd
Prijswinnaar: Paulus Akkerman
Bekroond werk:Yn it net fortiisd
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach 1969 Heit wie der net by
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:Heit wie der net by
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach 1969 Panta Rhei
Prijswinnaar: L.G. Jansma
Bekroond werk:Panta Rhei
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach 1969 Picturen at an exhibition
Prijswinnaar: Hannah Ludwig
Bekroond werk:Picturen at an exhibition
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach 1969 La mise en mots
Prijswinnaar: Tiny Mulder
Bekroond werk:La mise en mots
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach 1969 Utfanhûs
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Utfanhûs
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach 1969 Soasjale steat
Prijswinnaar: Jan de Vries
Bekroond werk:Soasjale steat
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach 1969 In plak om te stjerren
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:In plak om te stjerren
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach 1969 In forsetsje
Prijswinnaar: Trinus Riemersma
Bekroond werk:In forsetsje
Details
1969 : Rely Jorritsma-priisfraach 1969 Nachtloop
Prijswinnaar: R.R.R. van der Leest
Bekroond werk:Nachtloop
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach 1968 De blauwe bar
Prijswinnaar: Meindert Bijlsma
Bekroond werk:De blauwe bar
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach 1968 Lytse griene rite
Prijswinnaar: R.R.R. van der Leest
Bekroond werk:Lytse griene rite
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach 1968 In spoek fan jiske
Prijswinnaar: Ypk fan der Fear
Bekroond werk:In spoek fan jiske
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach 1968 Machtich als de miggen
Prijswinnaar: Tiny Mulder
Bekroond werk:Machtich als de miggen
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach 1968 Hanneke
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:Hanneke
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach 1968 Undergrounderotyk
Prijswinnaar: Josse de Haan
Bekroond werk:Undergrounderotyk
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach 1968 Dize
Prijswinnaar: L.G. Jansma
Bekroond werk:Dize
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach 1968 Sosiale bystân
Prijswinnaar: Hannah Ludwig
Bekroond werk:Sosiale bystân
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach 1968 Wy helje de ein wol
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Wy helje de ein wol
Details
1968 : Rely Jorritsma-priisfraach 1968 Sicht op in flat
Prijswinnaar: Jan de Vries
Bekroond werk:Sicht op in flat
Details
1967 : Gysbert Japickx-priis 1967 Fabryk
Prijswinnaar: Trinus Riemersma
Bekroond werk:Fabryk
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.