Literaire Prijzen

Ph.H. Breuker 1939 -

Jurylidmaatschappen
1994 : Essaykriich Skriuwersboun 1994 It park Fryslân
Prijswinnaar: Itty Sluis-Nijdam
Bekroond werk: It park Fryslân
Details
1993 : AFUK Jongerein-priis 1993 De kar
Prijswinnaar: Eelco Salverda
Bekroond werk:De kar
Details
1993 : AFUK Jongerein-priis 1993 It forlof. Foto 1916 (zes gedichten)
Prijswinnaar: Jaap Krol
Bekroond werk:It forlof. Foto 1916 (zes gedichten)
Details
1993 : AFUK Jongerein-priis 1993 Seereis
Prijswinnaar: Albertina Soepboer
Bekroond werk:Seereis
Details
1993 : AFUK Jongerein-priis 1993 Under de lindebeamen
Prijswinnaar: Lolkje Hoekstra
Bekroond werk:Under de lindebeamen
Details
1990 : Piter Jelles-priis 1990 de wijze waarop hij Friese gedichten toegankelijk heeft gemaakt in de wereldtaal Engels
Prijswinnaar: Rod C. Jellema
Bekroond werk:de wijze waarop hij Friese gedichten toegankelijk heeft gemaakt in de wereldtaal Engels
Details
1975 : Gysbert Japickx-priis 1975 gehele oeuvre
Prijswinnaar: Rink van der Velde
Bekroond werk:gehele oeuvre
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 De rokken fan Antsje
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:De rokken fan Antsje
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Botke
Prijswinnaar: Piter Boersma
Bekroond werk:Botke
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Yn it skaad fan in iperen beam
Prijswinnaar: Joop Boomsma
Bekroond werk:Yn it skaad fan in iperen beam
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Bokselje
Prijswinnaar: Piter J. de Groot
Bekroond werk:Bokselje
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Frisia cantat
Prijswinnaar: Jelle Kaspersma
Bekroond werk:Frisia cantat
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Tusken Peins en Skigen
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:Tusken Peins en Skigen
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Foto
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Foto
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 In apel fan ljocht
Prijswinnaar: Eppie Dam
Bekroond werk:In apel fan ljocht
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Rêch wriuwe
Prijswinnaar: Piter Boersma
Bekroond werk:Rêch wriuwe
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 De mantels fan de leafde
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:De mantels fan de leafde
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Yn 'e wachtkeamer
Prijswinnaar: Paulus Akkerman
Bekroond werk:Yn 'e wachtkeamer
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Gjin plak foar twa
Prijswinnaar: Trinus Riemersma
Bekroond werk:Gjin plak foar twa
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Trilogy fan de ierdmantsjes
Prijswinnaar: Hannah Ludwig
Bekroond werk:Trilogy fan de ierdmantsjes
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Jouns
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Jouns
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 (zonder titel)
Prijswinnaar: Reinder Reitsma
Bekroond werk:(zonder titel)
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Glêzen brêge
Prijswinnaar: Jan de Vries
Bekroond werk:Glêzen brêge
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Miskien kom ik wer
Prijswinnaar: Trinus Riemersma
Bekroond werk:Miskien kom ik wer
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Al wer in nije dei
Prijswinnaar: Joop Boomsma
Bekroond werk:Al wer in nije dei
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Ljocht ùt en troch
Prijswinnaar: Tsjêbbe Hettinga
Bekroond werk:Ljocht ùt en troch
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Syndroom
Prijswinnaar: Hannah Ludwig
Bekroond werk:Syndroom
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 De buorren by nacht
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:De buorren by nacht
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Apels
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:Apels
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Pasiense
Prijswinnaar: Josse de Haan
Bekroond werk:Pasiense
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 In dierber bern
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:In dierber bern
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.