Literaire Prijzen

Klaas Dijkstra -

Jurylidmaatschappen
1984 : Dr. Obe Postma-priis 1984 zijn vertalingen in de bundel 'Ljochte nachten'
Prijswinnaar: Gerben Brouwer
Bekroond werk:zijn vertalingen in de bundel 'Ljochte nachten'
Details
1982 : Piter Jelles-priis 1982 Troelstra bibliografie, aandeel in de uitgave van 'Samle fersen' van Troelstra
Prijswinnaar: J.J. Kalma
Bekroond werk:Troelstra bibliografie, aandeel in de uitgave van 'Samle fersen' van Troelstra
Details
1978 : Piter Jelles-priis 1978 Skiednis fan de Fryske biweging
Prijswinnaar: Sjoerd van der Schaaf
Bekroond werk:Skiednis fan de Fryske biweging
Details
1974 : Piter Jelles-priis 1974 aktiviteiten op het terrein van de Friese letterkunde
Prijswinnaar: Tabe Beintema
Bekroond werk:aktiviteiten op het terrein van de Friese letterkunde
Details
1974 : Rely Jorritsma-priisfraach 1974 Spegelgefjocht
Prijswinnaar: Alex M.J. Riemersma
Bekroond werk:Spegelgefjocht
Details
1974 : Rely Jorritsma-priisfraach 1974 Bjuster spoar
Prijswinnaar: Pyt-Jon Sikkema
Bekroond werk:Bjuster spoar
Details
1974 : Rely Jorritsma-priisfraach 1974 Hjerst
Prijswinnaar: Bennie Huisman
Bekroond werk:Hjerst
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Botke
Prijswinnaar: Piter Boersma
Bekroond werk:Botke
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Yn it skaad fan in iperen beam
Prijswinnaar: Joop Boomsma
Bekroond werk:Yn it skaad fan in iperen beam
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Bokselje
Prijswinnaar: Piter J. de Groot
Bekroond werk:Bokselje
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Frisia cantat
Prijswinnaar: Jelle Kaspersma
Bekroond werk:Frisia cantat
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Tusken Peins en Skigen
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:Tusken Peins en Skigen
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 Foto
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Foto
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 De rokken fan Antsje
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:De rokken fan Antsje
Details
1973 : Rely Jorritsma-priisfraach 1973 In apel fan ljocht
Prijswinnaar: Eppie Dam
Bekroond werk:In apel fan ljocht
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 De mantels fan de leafde
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:De mantels fan de leafde
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Gjin plak foar twa
Prijswinnaar: Trinus Riemersma
Bekroond werk:Gjin plak foar twa
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Trilogy fan de ierdmantsjes
Prijswinnaar: Hannah Ludwig
Bekroond werk:Trilogy fan de ierdmantsjes
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Jouns
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Jouns
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 (zonder titel)
Prijswinnaar: Reinder Reitsma
Bekroond werk:(zonder titel)
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Glêzen brêge
Prijswinnaar: Jan de Vries
Bekroond werk:Glêzen brêge
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Rêch wriuwe
Prijswinnaar: Piter Boersma
Bekroond werk:Rêch wriuwe
Details
1972 : Rely Jorritsma-priisfraach 1972 Yn 'e wachtkeamer
Prijswinnaar: Paulus Akkerman
Bekroond werk:Yn 'e wachtkeamer
Details
1957 : Gysbert Japickx-priis 1957 Balladen
Prijswinnaar: Douwe A. Tamminga
Bekroond werk:Balladen
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.