Literaire Prijzen

K. Fokkema -

Jurylidmaatschappen
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 De fuotleasten
Prijswinnaar: Hein Faber
Bekroond werk:De fuotleasten
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 De grêven sille iepene wurde
Prijswinnaar: G. Mulder
Bekroond werk:De grêven sille iepene wurde
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 Tristan yn it deadelân
Prijswinnaar: Ype Poortinga
Bekroond werk:Tristan yn it deadelân
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 De stien
Prijswinnaar: Pieter Terpstra
Bekroond werk:De stien
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 Fiif fersen in memoriam
Prijswinnaar: Tsjits Peanstra
Bekroond werk:Fiif fersen in memoriam
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 Apel en hout
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Apel en hout
Details
1957 : Rely Jorritsma-priisfraach 1957 Ein
Prijswinnaar: Jo Smit
Bekroond werk:Ein
Details
1956 : Rely Jorritsma-priisfraach 1956 Weromfoardere
Prijswinnaar: Hein Faber
Bekroond werk:Weromfoardere
Details
1956 : Rely Jorritsma-priisfraach 1956 Ik haw dy leaf, dat is 't him
Prijswinnaar: G.J. Jonkman
Bekroond werk:Ik haw dy leaf, dat is 't him
Details
1956 : Rely Jorritsma-priisfraach 1956 De mantel fan de profeet
Prijswinnaar: Anne Jousma
Bekroond werk:De mantel fan de profeet
Details
1956 : Rely Jorritsma-priisfraach 1956 Fuort net op knibbels
Prijswinnaar: G. Mulder
Bekroond werk:Fuort net op knibbels
Details
1956 : Rely Jorritsma-priisfraach 1956 It is allegearre wol gewoan wêze
Prijswinnaar: Anne Jousma
Bekroond werk:It is allegearre wol gewoan wêze
Details
1956 : Rely Jorritsma-priisfraach 1956 Wylde balsem
Prijswinnaar: Ype Poortinga
Bekroond werk:Wylde balsem
Details
1956 : Rely Jorritsma-priisfraach 1956 Mearkedei
Prijswinnaar: Marten Sikkema
Bekroond werk:Mearkedei
Details
1956 : Rely Jorritsma-priisfraach 1956 De Jacquelinebocht
Prijswinnaar: J. Bilker
Bekroond werk:De Jacquelinebocht
Details
1955 : Rely Jorritsma-priisfraach 1955 De brânstifter
Prijswinnaar: Paulus Akkerman
Bekroond werk:De brânstifter
Details
1955 : Rely Jorritsma-priisfraach 1955 Yntermezzo
Prijswinnaar: Inne de Jong
Bekroond werk:Yntermezzo
Details
1955 : Rely Jorritsma-priisfraach 1955 S.D.G.
Prijswinnaar: Watse Cuperus
Bekroond werk:S.D.G.
Details
1955 : Rely Jorritsma-priisfraach 1955 De wiksel
Prijswinnaar: R. Leenstra
Bekroond werk:De wiksel
Details
1955 : Rely Jorritsma-priisfraach 1955 Beatrix
Prijswinnaar: Pieter Terpstra
Bekroond werk:Beatrix
Details
1955 : Rely Jorritsma-priisfraach 1955 Trije roundelen
Prijswinnaar: Anne Jousma
Bekroond werk:Trije roundelen
Details
1955 : Rely Jorritsma-priisfraach 1955 Oantinken
Prijswinnaar: Marten Sikkema
Bekroond werk:Oantinken
Details
1955 : Rely Jorritsma-priisfraach 1955 Brân
Prijswinnaar: Ella Wassenaer
Bekroond werk:Brân
Details
1948 : Gysbert Japickx-priis 1948 Simmer
Prijswinnaar: Nyckle J. Haisma
Bekroond werk:Simmer
Details
1947 : Gysbert Japickx-priis 1947 It sil bistean
Prijswinnaar: Obe Postma
Bekroond werk:It sil bistean
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.