Literaire Prijzen

S. de Jong -

Jurylidmaatschappen
1971 : Provinsiale toanielpriis 1971 Kûgels foar Vietnam
Prijswinnaar: F.G. Bergsma
Bekroond werk:Kûgels foar Vietnam
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Pasiense
Prijswinnaar: Josse de Haan
Bekroond werk:Pasiense
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Apels
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:Apels
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 In dierber bern
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:In dierber bern
Details
1971 : Provinsiale toanielpriis 1971 Kinne jo my sizz faeks
Prijswinnaar: Oene Spoelstra
Bekroond werk:Kinne jo my sizz faeks
Details
1971 : Provinsiale toanielpriis 1971 Sjoch
Prijswinnaar: Berber van der Geest
Bekroond werk:Sjoch
Details
1971 : Provinsiale toanielpriis 1971 Smoarch wetter
Prijswinnaar: E. Posthuma
Bekroond werk:Smoarch wetter
Details
1971 : Provinsiale toanielpriis 1971 Fan hwa is dat bern?
Prijswinnaar: J. Reinalda
Bekroond werk:Fan hwa is dat bern?
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Miskien kom ik wer
Prijswinnaar: Trinus Riemersma
Bekroond werk:Miskien kom ik wer
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Al wer in nije dei
Prijswinnaar: Joop Boomsma
Bekroond werk:Al wer in nije dei
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Ljocht ùt en troch
Prijswinnaar: Tsjêbbe Hettinga
Bekroond werk:Ljocht ùt en troch
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 Syndroom
Prijswinnaar: Hannah Ludwig
Bekroond werk:Syndroom
Details
1971 : Rely Jorritsma-priisfraach 1971 De buorren by nacht
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:De buorren by nacht
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Headfilm
Prijswinnaar: Meindert Bijlsma
Bekroond werk:Headfilm
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Leaf dinkje
Prijswinnaar: Tiny Mulder
Bekroond werk:Leaf dinkje
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Dekkleden
Prijswinnaar: Tjitte Piebenga
Bekroond werk:Dekkleden
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 High priest & first monk
Prijswinnaar: Sikke Doelen
Bekroond werk:High priest & first monk
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Forfal
Prijswinnaar: Tsjêbbe Hettinga
Bekroond werk:Forfal
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Neat
Prijswinnaar: Hannah Ludwig
Bekroond werk:Neat
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 No chance
Prijswinnaar: T. Piebenga-Bethlehem
Bekroond werk:No chance
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Doe't ik njoggen wie
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Doe't ik njoggen wie
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 Ik en ús heit
Prijswinnaar: Joop Boomsma
Bekroond werk:Ik en ús heit
Details
1970 : Rely Jorritsma-priisfraach 1970 It offerlaem
Prijswinnaar: Paulus Akkerman
Bekroond werk:It offerlaem
Details
1970 : Provinsiale toanielpriis 1970 Geskaei om de kaei
Prijswinnaar: Jan de Vries
Bekroond werk:Geskaei om de kaei
Details
1969 : Provinsiale toanielpriis 1969 Dalek
Prijswinnaar: Leo O.M. Popma
Bekroond werk:Dalek
Details
1969 : Provinsiale toanielpriis 1969 Broeha
Prijswinnaar: J. Koopmans-Ratsma
Bekroond werk:Broeha
Details
1969 : Provinsiale toanielpriis 1969 Fûgels
Prijswinnaar: Oene Spoelstra
Bekroond werk:Fûgels
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.