Literaire Prijzen

Jant van der Weg-Laverman -

Jurylidmaatschappen
2010 : Jenny Smelik-IBBY-prijs 2010 De Gelukvinder
Prijswinnaar: Edward van de Vendel
Bekroond werk:De Gelukvinder
Details
2008 : Jenny Smelik-IBBY-prijs 2008 Op weg naar huis
Prijswinnaar: Jan Michael
Bekroond werk:Op weg naar huis
Details
2008 : Jenny Smelik-IBBY-prijs 2008 Over engelen, goden en helden: verhalen uit de grote wereldreligies
Prijswinnaar: Janny van der Molen
Bekroond werk:Over engelen, goden en helden: verhalen uit de grote wereldreligies
Details
1993 : AFUK Jongerein-priis 1993 Under de lindebeamen
Prijswinnaar: Lolkje Hoekstra
Bekroond werk:Under de lindebeamen
Details
1993 : AFUK Jongerein-priis 1993 Seereis
Prijswinnaar: Albertina Soepboer
Bekroond werk:Seereis
Details
1993 : AFUK Jongerein-priis 1993 It forlof. Foto 1916 (zes gedichten)
Prijswinnaar: Jaap Krol
Bekroond werk:It forlof. Foto 1916 (zes gedichten)
Details
1993 : AFUK Jongerein-priis 1993 De kar
Prijswinnaar: Eelco Salverda
Bekroond werk:De kar
Details
1992 : Simke Kloosterman-Priis 1992 It hûs fol ferhalen
Prijswinnaar: Mindert Wynstra
Bekroond werk:It hûs fol ferhalen
Details
1987 : Fedde Schurer-prijs 1987 Ut ein
Prijswinnaar: Harmen Wind
Bekroond werk:Ut ein
Details
1986 : Rely Jorritsma-priisfraach 1986 Kearpunt
Prijswinnaar: Margryt Poortstra
Bekroond werk:Kearpunt
Details
1986 : Rely Jorritsma-priisfraach 1986 Wintergesicht
Prijswinnaar: Annie de Vries
Bekroond werk:Wintergesicht
Details
1986 : Rely Jorritsma-priisfraach 1986
Prijswinnaar:
Bekroond werk:
Details
1986 : Rely Jorritsma-priisfraach 1986 Unmacht
Prijswinnaar: Jelle Bangma
Bekroond werk: Unmacht
Details
1986 : Rely Jorritsma-priisfraach 1986 De winner
Prijswinnaar: Pieter Breuker
Bekroond werk:De winner
Details
1986 : Rely Jorritsma-priisfraach 1986 Foarfloed
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Foarfloed
Details
1985 : Rely Jorritsma-priisfraach 1985 Brief oan Hilde
Prijswinnaar: Bennie Huisman
Bekroond werk:Brief oan Hilde
Details
1985 : Rely Jorritsma-priisfraach 1985 De Kaai
Prijswinnaar: K.F. van der Veen
Bekroond werk:De Kaai
Details
1985 : Rely Jorritsma-priisfraach 1985 Pake
Prijswinnaar: Nelly Nauta
Bekroond werk:Pake
Details
1985 : Rely Jorritsma-priisfraach 1985 Skilderij
Prijswinnaar: Margryt Poortstra
Bekroond werk:Skilderij
Details
1985 : Rely Jorritsma-priisfraach 1985 Lânlibben
Prijswinnaar: Wilco Berga
Bekroond werk:Lânlibben
Details
1984 : Rely Jorritsma-priisfraach 1984 Feest yn 't doarp
Prijswinnaar: C. Koolstra
Bekroond werk:Feest yn 't doarp
Details
1984 : Rely Jorritsma-priisfraach 1984 Dowen
Prijswinnaar: Durk van der Ploeg
Bekroond werk:Dowen
Details
1984 : Rely Jorritsma-priisfraach 1984 D'âld man
Prijswinnaar: Eliza Zwart
Bekroond werk:D'âld man
Details
1984 : Rely Jorritsma-priisfraach 1984 It ûnsichtb're folk
Prijswinnaar: N. van Calsbeek
Bekroond werk:It ûnsichtb're folk
Details
1984 : Rely Jorritsma-priisfraach 1984 Narkoazze
Prijswinnaar: Magda van Ommen
Bekroond werk:Narkoazze
Details
1984 : Rely Jorritsma-priisfraach 1984 It pealtsje
Prijswinnaar: Sibbele Krikke
Bekroond werk:It pealtsje
Details
1983 : Simke Kloosterman-Priis 1983 Cap Sud
Prijswinnaar: R.R.R. van der Leest
Bekroond werk:Cap Sud
Details

Literaire prijzen

In deze database vindt u een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen. Het prijzenbestand bevat achtergrondinformatie over de prijzen en is te doorzoeken op zowel prijswinnaars als juryleden. Deze database wordt beheerd door het Literatuurmuseum.


U kunt in het prijzenbestand zoeken op twee manieren:

  • Bladeren van A tot Z door het afrolscherm.
  • Door het intikken van een letter komt de eerste prijs die met die letter begint in beeld, met behulp van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord kunt u hierna naar boven of naar beneden bladeren.

    Een aantal prijzen heeft twee ingangen, één op de officiële naam en één op de naam waaronder de prijs het meest bekend is.

    Klikken op naam van de prijs geeft een nadere toelichting van de prijs, klikken op details geeft de gegevens van de uitreiking.

    Per persoon staan alle gegevens onder elkaar: de gewonnen prijzen, de jurylidmaatschappen en in voorkomende gevallen de gegevens van de prijzen of jurylidmaatschappen onder een andere naam verkregen of bekleed.

    Voor een volledig overzicht is het belangrijk het hele scherm af te scrollen.